GIẤY CHỨNG NHẬN

 

   Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 
     

   Thử nghiệm Kema theo tiêu chuẩn EU tủ hạ thế 

(IEC 61439-2:2011 - IEC 61439-1:2011)

   Thử nghiệm Kema theo tiêu chuẩn EU Tủ điện trung thế

     
   Chứng nhận Hợp chuẩn tủ điện theo TCVN7994-1.2009 (IEC60439-1.2004)

   Chứng nhận Hợp chuẩn Thang máng cáp

(NEMA VE1-2009)

     
   Thử nghiệm tủ điện theo TCVN (Tiêu chuẩn IEC)
   Thử nghiệm máng cáp theo TCVN (Tiêu chuẩn IEC)
     
   Chứng nhận thương hiệu được khách hàng tin cậy  
     
   Giấy phép hoạt động điện lực
   
   Chứng chỉ đối tác với Schneider  
     
   License LS  
     

 

Hotline tư vấn miễn phí: 0888 468 468
Zalo