Tên dự án BW Hải Dương - BW Tân Đông Hiệp - BW Thới Hòa - BW Củ Chi - BW Dầu Giây
Địa chỉ Hải Dương, Bình Dương, Củ Chi
Hạng mục cung cấp

- Cung cấp tủ trung thế (MV)

- Cung cấp tủ MSB, DB

- Cung cấp máng cáp

Thời gian  
Trạng thái Hoàn thành

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 0888 468 468
Zalo