Sản Phẩm THANG MÁNG CÁP

THANG MÁNG CÁP

Thang cáp được dùng cho khoảng 75% trong lắp đặt hệ thống thang máng cáp. Nó là kiểu thang máng cáp chiếm ưu thế vì có nhiều đặc tính mong muốn:
     + Một thang cáp không nắp cho phép dòng không khí thổi tự do tối đa ngang qua các sợi cáp. Điều này cho phép tản nhiệt lượng hiệu quả nhiệt phát sinh trong vật dẫn cáp.
     + Các thanh giằng của thang cáp cung cấp sự neo cáp tiện lợi cho việc cột cáp ở các đường chạy cáp không nằm ngang, hay nơi mà vị trí cáp chạy phải được duy trì các thanh giằng ngang của thang cáp.
     + Cáp có thể vào hoặc ra khỏi thang cáp qua nóc hay dáy, Nơi dẫn cáp vào ra , các kẹp giữa phần dẫn máng cáp có thể được lắp đặt hướng lên hay ngược lại tới phần dẫn giới hạn trên đỉnh hay dáy của thành thang cáp.
    + Khoảng cách thông thường của các thanh giằng thang cáp là 300mm , nhưng có vài sợi cáp có đường kính nhỏ sẽ bị chùng xuống có lẽ sẽ không được thẩm mỹ cho vài việc lắp đặt.

Hotline tư vấn miễn phí: 0888 468 468
Zalo